1 Followers
3 Following
mohsennv

handyman

http://www.novinkhane.com

پنجره تک حالته یو پی وی سی

توضیحات پنجره تک حالته یو پی وی سی

 

پنجره تک حالته یو پی وی سی این شرکت (5 سال خدمات پس از فروش رایگان) اکثراً برای مکان هایی استفاده می گردد که معارضی مقابل آن وجود ندارد مواردی از قبیل پرده، اسباب و اثاثیه و...
با توجه به اینکه نقاط قفل شونده ی این یراق در ضلع جلو و پشت بازشو می باشد و اغلب در اضلاع افقی، یراقی استفاده نمی کنند بهتر است برای بازشو با عرض کم (کوچکتر از 80 سانتی متر) استفاده شود.⁣

Source: http://www.novinkhane.com