1 Followers
3 Following
mohsennv

handyman

http://www.novinkhane.com

چرا پنجره دوجداره باید استفاده کرد

پنجره‌های دوجداره می‌توانند مصرف انرژی را تا 24 درصد در ماه‌های زمستان و 18 درصد در تابستان کاهش دهند. مهم است که به یاد داشته باشید برای نتیجه گرفتن از این صرفه جویی در انرژی، شما باید تمام پنجره‌های قدیمی و شکسته در خانه‌ی خود را با پنجره‌های دوجداره جایگزین کنید.

Source: http://www.novinkhane.com